Hanspunt als sponor?

Hanspunt staat bekend als sponsor van onder andere lan-parties, sport events. Maar kan iedereen bij hanspunt aankloppen voor sponsoring?

Neem contact op

Sponsor- en donatiebeleid

Ons sponsorbeleid kent duidelijke richtlijnen over wat we wél en wat we niet kunnen ondersteunen als het gaat over sponsoring van bepaalde projecten en de betrokken organisaties. Lees onderstaande informatie alstublieft goed door voordat u een aanvraag tot sponsoring doet.

Sponsoring is ‘de betaling van een financiële vergoeding, dan wel in natura door een bedrijf in ruil voor bepaalde rechten op een activiteit, voorwerp, persoon of eigendom ten behoeve van wederzijds commercieel voordeel’.

Sponsoring is een zakelijke overeenkomst, geen cadeau. Sponsoring is geen donatie met niets in ruil of een korting op normale goederen of diensten.

 • wij zullen alle sponsoraanvragen op open en consequente wijze overwegen en de aanvraag beoordelen aan de hand van onze criteria met betrekking tot sponsoring. Alleen sponsoraanvragen overwegen van organisaties waarvan producten, diensten en waarden aansluiten bij de strategische doelstellingen en waarden van hanspunt, andere organisaties die betrokken zijn – als er meer dan één sponsor betrokken is – in onze overweging meenemen en dan in het bijzonder hoe de andere sponsors ‘passen’ bij hanspunt, bewijzen nodig hebben betreffende het gebruik van het sponsorinkomen

 

Criteria Sponoring

Sponsorverzoeken worden beoordeeld aan de hand van vijf algemene criteria. Deze criteria zijn ontwikkeld om ervoor te zorgen dat hanspunt sponsorrelaties aangaat die wederzijds voordeel bieden, zowel voor hanspunt als voor de ontvangende organisatie.

Concrete voordelen in verband met het partnerschap
Kansen om waarde op de ​​langere termijn te genereren
Vermogen om gericht onze doelgroep te bereiken en relaties op te kunnen bouwen
Positieve exposure van het merk hanspunt, en afgeleide
De potentie voor een duurzaam partnerschap 
 • Niet in aanmerking

  Wij betreuren het dat we, gezien ons beleid, de volgende soorten activiteiten niet kunnen ondersteunen:

  • Sponsoring in combinatie met tabak of alcohol
  • Sponsoring in combinatie met autoracen, vechtsporten (boksen, Mixed Martial Arts, etc.) en gevaarlijke sporten gebaseerd op stunten/waaghalzerij
  • Sponsoring van evenementen die in strijd zijn met de wetten die in ons land gehanteerd worden
  • Sponsoring van evenementen in gebieden waar hanspunt niet actief is
  • Sponsoring van een organisatie die in juridisch of financieel conflict is met hanspunt
  • Verzoeken van persoonlijke aard, die een individuele persoon of familie ten goede komen
 • Vereisten voor sponsoring

  Hanspunt verwacht voor sponsoring

  • Het merk hanspunt dient geprofileert te worden in publicaties – dit omvat brochures, reclame, commercials, website, tentoonstellingsmaterialen, reclameborden, informatiepakketten, enz.
  • Alle publicaties dienen vooraf door hanspunt goedgekeurd te worden
  • Het merk hanspunt dient geprofileert te worden in alle persberichten en media-activiteiten
  • Alle materialen, uitingen of rapporten die als onderdeel van het project worden geproduceerd dienen ter beschikking te worden gesteld aan hanspunt
  • Onze producten en diensten dienen gepromoot te worden.
  • We verwachten ruimte om onze producten en diensten te promoten bij alle door ons gesponsorde evenementen
  • Beschikbaar stellen van gratis tickets aan het management en de medewerkers van hanspunt

Checklist

Hanspunt dient in kennis gesteld te zijn van de volgende zaken om een besluit te kunnen nemen:

 • De titel van het evenement/het project waarvoor u sponsoring aanvraagt
 • De naam van uw organisatie
 • Uw naam en contactgegevens. Zorg ervoor dat er een actief telefoonnummer en e-mailadres is opgenomen, zodat we u kunnen bereiken
 • Vertel ons wanneer het gesponsorde evenement/project plaatsvindt of zal verschijnen
 • Een samenvatting van het evenement/project waarvoor u sponsoring aanvraagt
 • Maak duidelijk wat de doelstellingen van het evenement/project zijn en welke marktsegmenten (uw doelgroep(en)) ermee bereikt zullen worden. Als het evenement/project eerder heeft plaatsgevonden en u daarvan de nodige informatie beschikbaar heeft, laat het ons weten
 • Leg uit hoe u precies uw doelgroep wilt bereiken door middel van uw evenement/project
 • Vertel ons over de controles die u uit zult voeren om een ​​hoogwaardig gesponsord evenement/project te waarborgen
 • Hebt u een haalbaar tijdspad en een realistisch budget om het evenement/project te realiseren?
 • Wordt het evenement/project ondersteund door een goede marketing en PR, zodat er tevens voor gezorgd wordt dat de steun van hanspunt goed tot uiting komt?
 • De voordelen voor hanspunt; zorg ervoor dat de waarde van de sponsoring door hanspunt duidelijk naar voren komt
 • Wat zal onze investering opleveren als het gaat over public relations en merkbekendheid?
 • Uw marketing- en mediaplan
 • Geef in detail aan welke andere partners en sponsors betrokken zijn bij uw evenement/project
 • Vertel ons hoe u het succes van het evenement/project wilt evalueren

Nadat u een schriftelijk voorstel hebt opgesteld, kunt u het mailen naar: [email protected]